מס' כרטיס 98614  מדור ומדף: לו-מ
 
ה מאירים לארץ
אלפסי, יצחק
תולדות אדמו"רי בית חב"ד
כפר חב"ד תשסט
8°. 404, (2) ע'.