מס' כרטיס 987  מדור ומדף: כג-א
 
אורות הקודש
קוק, אברהם יצחק הכהן
כתבים במחשבת ישראל, ערוכים ע"י
כהן, דוד
8°. כ"א: כא, (9), רפד ע'.
כרך שני: (8), רצג-תרס, (3) ע'.
ירושלים תרצח
(מרכז)
טופס נוסף במדור קכ-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2