מס' כרטיס 99162  מדור ומדף: לו-מ
 
מבית הגנזים
מכתבים, מסמכים וכתובות, תמונות וציורים,
תפילין, מגילות, וחפצים, ספרים נדירים
וכתבי יד מבית הגנזים אשר בספריית אגודת
חסידי חב"ד - אהל יוסף יצחק - ליובאוויטש
נערך על ידי
לוין, שלום דובער
סקירה באנגלית של כל פרקי הספר על ידי:
גולדברג, דניאל
סין תשע
4°. 8, תכג, (3), 122, 12 ע'.