מס' כרטיס 58164  מדור ומדף: צה-ש
 
ה שפה
גוטמן, רפאל
ספר מקרא מציר ללמוד השפה, להתפתחות
ולשעשועים. עם תרגילי דקדוק. ספר שני:
לשנת הלמודים השנית והשלישית.
מהדורה שלישית מתוקנה. הוצאת" מרכז"
ווארשא תרפב
(שיקארא מילנר)
8°. 142, (2) ע'