מזמור שירו לה' שיר חדש

מ, ב

(סד) מזמור שירו לה' שיר חדש אתערו בי' חברייא בתושבחתא דא שפיר דדא איהו כד הוי נטלי פרות ארונה דכתי' וישרנה הפרות בדרך כו' הלוך וגעו כו' דהוי אמרו מזמור שירו לה' שיר חדש רזא דא כגוונא דלעילא בשעתא דחיות נטלי' כורסייא לארמא לעילא אמרי תושבחתא דא ע"כ. והנה להבין ביאור זה המאמר ילה"ק תחילה בביאור שרש ענין ארון הברית בכלל שהוא בחי' מל' דאצי' והטעם שנק' ארון הברית לפי שהלוחות שבו הוא בחי' יסוד אבא שמלובש ביסוד ז"א שנק' ברית וארון הברית הוא בחי' המל' שמקבל בחי' הברית העליון שבלוחו' העדות כידוע דאורייתא מחע"נ שהוא בחי' פנימי' אור אבא וכמ"ש והחכ' מאין כו' והיינו בחי' הכתר שהוא הכפורת כו' והלוחות מכתב אלקים כו' כלול מחו"ג כו' שהוא בחי' המדות דז"א שבתוכו בחי' יסו"א והוא הנק' ברית שנק' לוחות העדות כו' שבא בבחי' כריתות ברית שבתורה לכנס"י וכנ"י מקבלים הכריתות ברית זהו בחי' ארון הברית שהוא בבחי' מל' כו' כידוע ומבואר במ"א בענין ויהי בנסוע הארון כו' שהוא בחי' עליות המל' כו' ומ"ש אורייתא מחע"נ היינו דנפקת שרשה מח"ע אבל אורייתא עצמה בבחי' המדות דז"א כמ"ש להבדיל בין כו' (וגם בלוחות הרי כלול מחו"ג ונכתב באש שחורה כו') והנה הארון שהי' בהיכל ק"ק היינו בבחי' היכל ק"ק דבריאה שהוא היכל הז' ששם יחוד דזו"נ כו' כידוע בענין סמיכות גאל"ת והגם שהיכל ק"ק דבהמ"ק הי' בבחי'