ברוך שאמר

נט, ד

(צד) ברוך שאמר והי' העולם ברוך הוא כו'. הנה מבואר בסידור האריז"ל כוונת הפרטי' מב"ש עד ברוך שמו עפ"י סדר כללות ההשתלשלות הפרצופים העליונים כו'. שב"ש הוא בחי' רדל"א דאצי'. ברוך הוא בחי' גלגלתא דא"א. ברוך אומר ועושה בחי' חכ' סתימאה