בא"י כו' האל אב הרחמן

סט, ג

(קט) בא"י כו' האל אב הרחמן המהולל בפה עמו כו'. הנה בחי' אל הוא בחי' ל"א קוצי דשערי שמאי' מא"א דיצי' לאבא דיצי' שנק' אב הרחמן. וזהו פי' אל בחי' א"א דיצי' שמקבל מנוק' דבריאה. אב הרחמן אבא דיצי'. המהולל בפה עמו בחי' אימא דיצי'. משובח ומפואר בחי' ז"א דיצי'. בלשון חסידיו כנ"י. ועבדיו כתות המלאכים. ובשירי דוד עבדך בחי' מל' דיצי' וכתר דעשי'. נהללך (פי' כמשי"ת דבשירי דוד עבדך סיום לכל מה שאמר מהאל אב כו' שהוא מא"א דיצי' עד מל' דיצירה ואח"כ מתחיל בהתחלת עולם העשי' והוא נהללך שהוא בחי' כתר דעשי' שמקבל ממל' דיצי' כו') בשבחות בה"ח. ובזמירות בה"ג. נגדלך בחי' אבא דעשי'. ונשבחך אימא דעשי'. ונפארך ז"א דעשי'. ונמליכך נוק' דעשי' כו' כך פי' בסידור. ולהבין ביאור כל זה יש להקדים תחלה בביאור ענין קוצי דשערי. דהנה מ"ש כאן אל כו' שזהו אור הכתר דיצי' בחכ' דיצי' שנק' אב הרחמן כנ"ל הרי המשכה זו באה מבחי' הכתר בבחי' דילוג הערך שהוא