ספריית חב"ד ליובאוויטש

השמים מספרים
ומעשה ידיו מגיד הרקיע
מגיד הרקיע
יום ליום יביע אומר
יביע אמר
ולילה ללילה יחוה דעת
אין אומר ואין דברים
בכל הארץ יצא קום
ובקצה תבל מליהם
לשמש שם אוהל בהם
והוא כחתן יוצא מחופתו
ישיש כגבור לרוץ אורח.
מקצה השמים מוצאו
ותקופתו על קצותם
ואין נסתר מחמתו
רננו צדיקים
לדוד בשנותו
מזמור שירו לה' שיר חדש
מזמור שיר ליום השבת
נשמת כל חי
נשמת כ"ח
ורוח כ"ב
מן העולם ועד העולם
ומבלעדיך כו' פודה ומציל
וה' הנה לא ינום
המעורר ישנים
והמתיר אסורים
לך לבדך אנחנו מודים
ועינינו מאירות
ברוך שאמר
ברוך אומר ועושה
ברוך עושה בראשית
ברוך מרחם על הארץ
ברוך משלם שכר טוב
ברוך פודה ומציל
ברוך שמו
בא"י כו' האל אב הרחמן
משובח ומפואר
בלשון חסידיו
ובשירי דוד עבדך
ונזכיר שמך
יחיד חי העולמים מלך
משובח ומפואר
מזמור שיר ליום השבת
להגיד בבוקר חסדך
עלי עשור
איש בער לא ידע
ואתה מרום לעולם ה'
ותבט עיני בשורי
שתולים בבית ה'
להגיד כי ישר ה'
ה' מלך גאות לבש
נשאו נהרות ה'
מזמור לתודה
הריעו לה' כל הארץ
עבדו את ה' בשמחה
באו שעריו בתודה
חצרותיו בתהלה
הודו לו ברכו שמו
יהי כבוד
ממזרח שמש
ה' שמך לעולם
ה' מלך עולם ועד
כי הוא אמר ויהי
והוא רחום
אשרי יושבי ביתך
תהלה לדוד ארוממך
ואברכה שמך
בכל יום אברכך
גדול ה' ומהולל מאד
דור לדור ישבח מעשיך