אגרת קלה

ב"ה1 יום גימ"ל עקב תקלמ"ד ראוונא

לדבתהו מ' סטערנא תחי'

אדומ"ו הה"מ יח"נ פקד עלי שבכל ימי הריונך תשתה בכל יום קודם השינה צנצנת חלב עם כף דבש ואני מאמין באמו"ש שיועיל לך בעזהש"י

מנאי ב' שניאור זלמן


1) נדפסה בהתמים, מכתבי הגניזה סי' ריד. אגרות בעה"ת ע' רמח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת צט.


קלה) עקב תק"ל; לזוגתו; רפואה לימי הריונה