נספח 24

[י"ט כסלו תקנ"ט]

[פקודת הקיסר פאוול לשחרר את רבינו]

לא1 מצא בהתנהגות היהודים שהקימו את כת הקרלינים2 שום דבר מזיק למדינה, ולא שום שחיתות או משהו אחר המיפר את השלווה הכללית, וציוה לשחרר את כולם.


1) תצלום כתב ידו, ותרגומו, ב"כרם חב"ד" גליון 4 ע' 74.

2) החסידים.


24) יט כסלו תקנ"ט; פקודת הקיסר; לשחרר את רבינו