נספח 25

[כ' כסלו תקנ"ט]

[תעודת השחרור]

נושא1 תעודה זו, היהודי הרב זלמן בן ברוך, אשר מצוי כאן בענין מסויים, עכשיו [כשאין] בו צורך, הוא משוחרר לביתו שנמצא בפלך בילורוסיה. לשם כך, כדי שעם הגיעו לוויטבסק יתייצב עם תעודה זו לפני שר-הפלך האזורי של בילורוסיה, האדון יועץ הסתרים ז'גולין.

17 נובמבר 1798


1) נדפס בכפר חב"ד 551 ע' 23. תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק יג. ותורגם מחדש מהמסמך ברוסית, שבתיק המאסר והגאולה של רבינו.


25) כ' כסלו תקנ"ט; ; תעודת השחרור