נספח 26

[כ' כסלו תקנ"ט]

[הודעת השחרור]

אל1 ז'גולין

לרשום את היהודי ולמסור.

על ביצוע רצונו של הוד מלכותו, אני כתבתי לשר הפלך האזרחי של ליטא, וגם להוד מעלתך אני מוסר, שזלמן בן ברוך משוחרר, ולמעבר חופשי עד מקום מגוריו ניתנה לו ממני תעודת-מעבר שאיתה, בשעה שיגיע למקום מגוריו, עליו להתייצב לפני הוד מעלתו.

נשאר בכבוד אמיתי

17 בנובמבר 1798


1) נדפס בכפר חב"ד 551 ע' 23. תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק יג, ותולדות חב"ד בפולין ליטא ולטביא פרק ג. ותורגם מחדש מהמסמך ברוסית, שבתיק המאסר והגאולה של רבינו, שכתב הגנרל-פרוקורור פיוטר לופוחין, אל הגנרל-גוברנטור של רוסיא הלבנה סמיון ז'גולין.

בנוסף לשלושת מסמכי שחרור אלו של רבינו, בי"ט-כ כסלו תקנ"ט, נשלחה פקודה בנושא מאת סמיון ז'גולין, בי"ח טבת תקנ"ט, והיא באה בנספח א לאגרת עה. תעודות חירות אלו נזכרות לעיל אגרות סג, ובאגרת עד (במענה לטענה התשיעית, אות ב' הא').

תעודת חירות נוספת, שנמסרה לעדת החסידים בווילנא בח' שבט תק"ס, באה בנספח ב לאגרת עה. ונזכרת באגרת עד (במענה לטענה האחד עשר), ובאגרת עז.

ואודות תעודות החירות של שנת תקס"א, ראה שני נספחים הבאים, ובהנסמן בהערות שם.


26) כ' כסלו תקנ"ט; ; הודעת השחרור