נספח 27

[כ"ג כסלו תקס"א]

[פקודת הקיסר על השחרור ממאסר, וגזרת מעצר בית בפטרבורג]

אני1 נותן צו עליון להכניס לדירות, ושלא יצאו מהעיר ומהדירה, ויש לחייבם בחתימת ערבים, עד שהמושל הצבאי ירשה לשחרר או להודיע על איסור היציאה מהעיר.


1) נדפס בכרם חב"ד גליון 4 ע' 108, בתרגום מהמסמך המקורי ברוסית. וראה גם נספח הבא.

איסור יציאתו מפטרבורג נמשך עד כ"ז ניסן, שאז קיבל רשיון לחזור לביתו וליהנות מחופש מלא, ובט"ו מנחם אב קיבל כתב רשיון להמשיך בפעילותו בכל רוסיא הלבנה בלי הפרעות מצד משהו (נספח לאגרת עז).


27) כ"ג כסלו תקס"א; פקודת הקיסר; שחרור ממאסר וגזרת מעצר בית בפטרבורג