נספח 28

[כ"ג כסלו תקס"א]

[התחייבות רבינו להשאר במעצר בית]

ב-28 לנובמבר1 1800 מוחתם היהודי זלמן בן ברוך בוועדה הסודית על התחייבות החתומה על ידי ערבים, שלאחר שחרורו יגור בפטרבורג, בביתו של צעבערט, ששם מתגוררים יהודים, ולא יצא את העיר עד אשר יותר לו.

זלמן בן ברוך

שעטיל בן נח (?) כהן, ערב

שעוויל בן יהודה, ערב


1) נדפס בכרם חב"ד גליון 4 ע' 108, בתרגום מהמסמך המקורי ברוסית.

תעודת השחרור ממעצר הבית, ניתנה לו בכ"ז ניסן תקס"א, והיא באה בנספח לאגרת עז.


28) כ"ג כסלו תקס"א; רבינו; התחייבות להשאר במעצר בית