מנחה לשבת

כשקורין בתורה אומרים חצי קדיש ואח"כ אומרים: ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך:

ואחר קריאת התורה מתפללין שמונה עשרה ואומרים חצי קדיש קודם שמונה עשרה ובמקום שאין ספר תורה אומרים החצי קדיש אחר ואני תפלתי:

אין אומרים צדקתך ביום שאין אומרים תחנון: