ספריית חב"ד ליובאוויטש

הלל

אלו ימים שגומרים בהם את ההלל ב' ימים וב' לילות ראשונים של פסח. ב' ימים דשבועות. ט' ימים דסוכות. ח' ימים דחנוכה.  ובימים שאין גומרים את ההלל יש לנהוג שהש"ץ לבדו יברך בתחלה ובסוף והקהל יענו אמן ויצא בברכתו:

בראש חדש [אחר אמירת הלל] וביום טוב ובחול המועד קדיש שלם ובחנוכה חצי קדיש:

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים כאן שיר של יום. ובראש חודש אומרים ברכי נפשי אחר שיר של יום קדיש יתום:

ומוציאין ספר תורה וקוראין בראש חדש וחול המועד ד' גברי. קדיש על ספר תורה. ואח"כ אומרים אשרי ובא לציון ומכניסין ספר תורה להיכל. ואחר כך אומר הש"ץ חצי קדיש ומתפללים תפלת המוסף. ומסירין התפילין בראש חדש קודם הקדיש. ובחנוכה ג' גברי וקדיש אשרי ובא לציון קדיש שלם ומכניסין ספר תורה להיכל ואח"כ אומרים בית יעקב: