סדר עירוב תבשילין

כשחל יום טוב ביום ה' וביום ו' או ביום ו' ובשבת יקח בערב יום טוב הפת משבת וגם תבשיל חשוב עמו כגון בשר או דג ויתן ביד אחר לזכות על ידו לכל הקהל ואומר: אני  מזכה לכל מי שרוצה לזכות ולסמוך על עירוב זה:

ומי שזוכה נוטל בידו ומגביה טפח וחוזר ונוטל מיד הזוכה והמזכה מברך: ברוך כו' על מצות עירוב בדין יהא שרא כו':