רחצה

רחצה. ואחר כך. צ"ע מפני מה לפעמים מוסיף התיבות ואחר כך, ולפעמים לא1.


1) ועכ"פ כאן, נתבאר בשמחת הרגל להחיד"א (וראיתי מה שפירש, מגיד רחצה, כי הנה רחצנו ידינו לצורך טיבול ראשון, והיינו יכולים לברך על נט"י, והי' עולה גם לאכילה. אבל מסיבת הפסק ההגדה צריך ליטול פעם אחרת. וזה הרמז מגיד רחצה, כלומר מסיבת מגיד שהפסקנו בהגדה, על כן אנו צריכים רחצה פעם אחרת לאכילה).