ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשרי

א תשרי, א דר"ה

ברכת הדלקת הנרות: של יום הזכרון. שהחינו. אין כופלין "לעילא" בקדיש, לבד מנעילה. לדוד גו' הארץ ומלואה גו' - קודם עלינו. בקדוש היום: תקעו, כי חק. וא"א אלה מועדי ואתקינו. לתשליך: מנערים שולי הט"ק.

יהי רצון שעל התפוח - אחר הברכה וקודם האכילה. אוכלים ראש איל, אבל א"א יהי רצון כי אם על התפוח.