ספריית חב"ד ליובאוויטש

י כסלו

אדמו"ר האמצעי יצא לחירות - תקפ"ז - ממאסרו בעיר וויטעפסק. בחוהמ"ס נודע אשר הלשינו את אדמו"ר האמצעי. ביום א' פ' נח כח תשרי נסע בלוית פקידים מליובאוויטש, בצהרים בא לדאבראמיסל, אמר שם דא"ח מים רבים גו', יום ב' נסע משם על ליאזנא, אמר שם דא"ח רשפי' רשפי גו', יום ג' משם לוויטעפסק, וישב שם תפוס עד יום א' וישלח י' כסלו.