ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכח

[טבת תש"ד]

מעת אשר נתפרסם אשר יום השמונה עשרה בחודש אלול הוא יום ההולדת של הבעש"ט ושל רבנו הזקן - נהגו, בכמה מקומות ובפרט בבתי כנסיות חב"ד, לעשות אותו יום-התועדות בסיפור מעשי צדיקים, חיזוק בדרכי החסידים בכלל ואהבת ישראל בפרט וקבלת החלטות בקביעות עתים ללימוד התורה - הנגלה והנסתר.

בהתעוררות מיוחדה חוגגים יום הולדת זה בבית הרב והאדמו"ר אומר דברי התעוררות בתורה ועבודה ולפעמים - גם מאמר חסידות...

קכח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 518, והיא מהקדמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לקונ' ח"י אלול תש"ג.