ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסד

ב"ה ד' אב תש"ד

כבוד הרה"ג הוו"ח אי"א ורב פעלים

שפתיו ישמרו דעת כו'

מוהרא"א שי' הכהן

שלום וברכה!

בודאי [קבל] כבר כת"ר בזמנו קובץ ליובאוויטש הא' והב'.

במחלקה "תשובות וביאורים" של קובץ השלישי יכנסו שאלות: של כת"ר ע"ד הסתירה מבעמ"ס חוו"ד למ"ש בתניא כי ענין מענין הוא לרבים ושאלת רב מטאראנטא כו'.

שתיהם עם מה שלפענ"ד תשובה עליהן. וברצוני כפי המנהג, שהי' מאז, להדפיס השאלה על שם שואלה היינו כת"ר. ויהי' עי"ז ג"כ זירוז לרבים לעסוק בדברי דא"ח.

ומטובו להודיענו אם מסכים ע"ז.

מכתבי הקודם - וגם הספר סומוע"ט, בטח קבל בעתו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

קסד

מהעתקה.

כבוד.. הכהן: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל מא, ובהנסמן בהערות שם.

במחלקה.. מטארנטא: הן שתי השו"ת שלפנ"ז.