ספריית חב"ד ליובאוויטש

יז

[ו' מ"ח ת"ש]

Paris 19/X 1939

Mon cher Rabbin!

Je vous accuse de votre estimée du 8 courant.

Certainement Mr. Liberman vous a signalé qu'hier il a reçu je ne sais pas encore les détails de nôtre père et de la famille des nouvelles qu'ils sont en bonne santé.

Je suis sûr, qu'il n'est pas nécessaire de vous demander d'accélérer les démarches pour obtenir les visas américains pour nôtre père et la famille, et que vous faites tout vôtre possible.

Le salaire fixé pour nôtre père sera sûrement suffisant, et à cause de cela il ne serait pas empêché d'obtenir son permit le plus tôt possible.

En espérant que vous avez reçu ma dernière lettre, je vous serai très obligé de bien vouloir me tenir au courant de vos démarches.

Agréer, Monsieur le Rabbin, mes remerciements et mes sentiments les plus dévoués

M. Schneerson

[תרגום חפשי]

פריז 19/10/1939

רב יקר!

הנני לאשר פ"ש הלבבי מה-8 לחודש.

בטח הודיע לכם מר ליבערמאן שאתמול קיבל - איני יודע עוד את

הפרטים - מאבינו והמשפחה ידיעה שהם בבריאות טובה.

הנני בטוח, שלמותר לבקש מאתכם לזרז ההשתדלות לקבלת הוויזות האמריקניים עבור אבינו והמשפחה, ושאותם עושים בזה כל מה שאפשר לכם.

המשכורת הקצובה לאבינו תהי' בטח מספיקה, כך שזה לא יוכל למנוע קבלת רשיונו בהקדם האפשרי.

בתקווה שקיבלתם מכתבי האחרון, ואבקש מאתכם להודיע לי את הפעולות

הנעשים בקשר לזה.

ונא לקבל, כבוד הרב, את תודתי ורגשותיי היותר חמים

מ. שניאורסאהן

יז

ראה הערה לאגרת שלפנ"ז.