ספריית חב"ד ליובאוויטש

יח

[כ"ז מ"ח ת"ש]

Paris 9/XI 1939

Mon cher Rabbin !

Je viens de recevoir votre estimée du 30 dernier.

Je vous remercie chaleureusement pour votre lettre circonstanciée, étant donné que nous demeurons sans nouvelles de toute notre famille depuis le 19 Octobre, et nous sommes très inquiets à leur sujet.

Je vous prie, cher Rabbin, de bien vouloir nous informer quand vous aurez quelques nouvelles sur notre père et la famille.

Nous sommes bien portants et en espérant vous lire prochainement

Agréez Monsieur le Rabbin, mes amitiés cordiales

M. Schneerson

[תרגום חופשי]

פריז9/11/1939

רב יקר!

זה עתה קבלתי מאתכם פ"ש לבבי מיום ה-30 האחרון.

הנני להודות לכם בלבביות עבור מכתבם המפורט, היות שאנו נמצאים בלי כל ידיעות מכל המשפחה כבר מה-19 באוקטובר, ואנו מאד דואגים לשלומם.

והנני מבקש, רב יקר, להודיע לי כאשר תקבלו איזה ידיעות אודות אבינו והמשפחה.

אנו משתדלים בעקביות ומקווים לקבל ידיעות מאתכם בקרוב.

קבלו נא, כבוד הרב, רגשות הוקרתי

מ. שניאורסאהן

יח

ראה הערה לאגרת טז.