ספריית חב"ד ליובאוויטש

פג

ב"ה יום ב' ט' לחדש תמוז, ה'תש"ג

כבוד ידידנו הרב הנכבד והנעלה וו"ח אי"א

וכו'

מהר"א שי' תרשיש

שלום וברכה!

כ"ק אדמו"ר שליט"א מסר לנו את בקשת כמ"ע ש"מחנה ישראל" תשלח שליח למחנהו כדי לחזק את ההשפעה על תלמידיו שי' לנסע לישיבה.

בהתאם לזה הננו לבקשו להודיענו: א) אם מוצא יותר לנכון שהשליח יבוא כעת, או אם יותר טוב בסוף הקיץ, קרוב להתחלת זמן החרף בישיבות.

ב) אם יספיק לזה שיבא השליח רק ליום השבת,

מענין אותנו לדעת ע"ד פעולותיו בשדה "מחנה ישראל" ואף שבימי הקיץ כמ"ע טרוד ביותר, בכ"ז הנה בטח יוכל להשתמש ברגעים שנפגש בקיץ עם רבוי אנשים שאינו רואה אותם בימי החורף, כדי לעוררם על איזה ענינים של חיזוק היהדות, וגם מעט דברים היוצאים מן הלב ונכנסים - לכן - אל הלב, משפיעים בע"ה הרבה, ובזמן מוקדם או מאוחר יכולים לראות את הפירות הטובים...

פג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 422 והושלמה ע"פ צילום האגרת.