ספריית חב"ד ליובאוויטש

צז

ב"ה, יום ד' כב לחדש אלול תשג"ה

כבוד הנכבד והנעלה מאד

מורנו הרב ה' יעקב שי' רוזנהיים

נשיא "אגודת ישראל" העולמית

שלום וברכה!

במענה על מכתבו אלי 26מ לאוגוסט, הנני להודיעו כי המרכז לעניני חנוך הסכים בחפץ לב לבקשת כמ"ע וכתב למרכז "בית יעקב" בירושלים תובב"א בדבר ספרי הלמוד, וגם שלח להם דוגמאות מהחלקים מ"ספרנו" שהופיעו כבר.

הספרים הנ"ל שולח המל"ח גם לכמ"ע.

משום טרדותינו בתחלת זמן הלימודים בסדור בתי הספר אחרנו במעננו אליו, ואתו הסליחה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

צז

מהעתקה.