ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שפה

ב"ה, ד' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אדר והקודם לו.

א) בהנוגע לסדרי הישיבה, הנה בטח ידוע לו דרך חב"ד שאין הוא דרך המוסר, ומה שאורמים לפעמים דברי התוערארות וגם בביטוים שאינם מוסיפים תענוג, הוא לא לרגלי אהבת הטפת מוסר אלא בתקוה שזהו ענין של פועל, שע"י אמירת דברים אלו ישתנה המצב אם דורש הוא שינוי...

- בהנוגע להנהיג ענין קנס וכיו"ב ביחס לת' המתרשלים וכו' - תלוי בהרושם, והתועלת שיש לקוות מזה. וצריך להחליט בהתאם לההשערה בזה...

בברכה לחג פסח כשר ושמח.