ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שפט

ב"ה, ה' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממה שכובת שרואה סימן ברכה בעבודתו בחינוך, ובודאי לא יסתפק בעבודה במצוע זה אף כי רבה היא, אלא יעשה ככל יכולו בהפצת היהדות בשאר הענינים, וכגון דא הרי אחד מתפקידים הראשונים הוא להעמיד עסקנים בזה מבין אנשים המצאים על אתר, ואף כי מובן [ש]עד שיתרגלו וכן מצב הנאמנו והאחריות נזקקים הם להשגחה מיוחדה ולהוראות לעתים תכופות, אבל לאט לאט מתרגלים ומשתפרים בעבודה ובמילא יש לקוות שבעתיד הקרוב יעשו לעזר, והוא בדוגמת מורה מדריך מחנך בר פועל שענינו הוא שהתלמיד יוכל ללמוד בפני עצמו ולא עוד אלא שיהי' טופח ע"מ להטפיח...

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל.