ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שצב

ב"ה, ז' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

האברך דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

לאחר שתיקתו נעם לי לקבל מכתבו מחדש אדר, ונהניתי לקרות בו מהשפעתו על סביבתו מכיריו וידידיו בענינם דיראת שמים, ועיקר העיקרים - בקיום דמצות מעשיות בפועל, ובודאי למותר לעוררו שאין להתרשם ממה שאין הדבר נעשה במהירות הרצוי', כי אין אתנו יודע עד מה, ובכל זה על כל או"א מאתנו לעשותכ כל התלוי בו, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובפרט כשהדברים יוצאים מן הלב שהם נכנסים אל הלב, אף שלפעמים - הפעולה לאחר זמן.

כבקשתו יכתבו לפאריז בהענין אודותו כותב ומזכיר במכתבו, והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טוב בענינו הוא ובכל הנ"ל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח ולהצלחה בעניניו,

מ. שניאורסאהן

ג'שצב

האברך דוד אברהם שי': לסלבוים, כפר חב"ד.

יוצאים... הלב: ראה לקמן אגרת ג'תמג.