ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שצט

ב"ה, ט' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מד' ניסן.

פליאה בעיני מה שכפי השמועה פסק לאכול בבקר, כי מלבד שאינני מבין היסוד להנהגה כזו, אינני מבין ג"כ ההיתר להנהגה זו, והרי אין לנו אלא הוראת נשיאנו הק' וכבר ידוע תורת הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך גו' עזב תעזוב עמו ולא על ידי תעניות וסיגופים, ובפרט שבדורנו דור חלוש זה כשהגוף מבלבל מפני שרעב הוא וכיו"ב, הנה לכל לראש עושה זה רושם בעבודת התפלה לימוד התורה וכיו"ב, אף אם אפילו הי' בזה שכר הנה צריך לברר אם לא יצא שכרו בהפסדו, ואם לדעתי ישמע הנה ינהג בהנהגה הידועה אז עס איז בעסער עסען צוליב דאוונען איידער דאוונען צוליבן עסען.

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנה יחוגו אותו בכשרות ובשמחה ויוכלו לבשר ממילוי משאלות לבבם לטובה.

בברכת החג.

ג'שצט

תורת הבעש"ט: ראה גם לעיל אגרת ג'שפא, ובהנסמן בהערות שם.

תעניות וסיגופים: רא גם לעיל ח"ח אגרת ב'שמו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תקכט. ג'תשסא. ג'תשסט.

בהנהגה הידועה: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'קעח, ובהנסמן בהערות שם.