ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תח

ב"ה, י"ג ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

מר א.ז. שי' בן ישי

שלום וברכה!

מהמזכירות מסרו לי מכתבו - שנתקבל באיחור קצת - בו כותב ע"ד ספר התניא דפוס אלטונא תר"ו בצירוף הצילום משלשת עמודים בו, ובינתים נזדמן לי כאן ספר תניא מהוצאה זו אף כי חסר בסופו, בכל אופן ת"ח על טרחתו בהנ"ל ושימת לבבו.

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה לאחל לו לחגגו ברוח חירות אמיתית חירות הגוף והנפש גם יחד האפשרית רק בהגברת הצורה (הנפש) על החומר (הגוף).

בברכה.