ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תי

[א' דחוהמ"פ, תשט"ו]

במענה על מכתבו מז' ניסן, בו כותב שמזדמן לו להתפלל בבתכ"נ שונים, ויש מהם שאינם מסכימים לזה שלומד משניות ואומר קדיש שלאחריו, בטענה שאין להרבות בקדישים. ופליאה גדולה על התאוננות זהו, כי הרי זה מנהג ידוע בכל תפוצות ישראל.

ופשיטא שאין זה נכנס בגדר דלהרבות בקדישים, ואמרו רז"ל (סוטה מ"ט ע"א) אאיהא שמי' רבא דאגדתא (שלימוד משניות בכלל זה - כמבואר בפוסקים) קאים עלמא, ושרק זה מצילנו ומגין עלינו בחשך גפול ומכופל בדרא דעקבתא דמשיחא. ובודאי יסביר להם את כל הנ"ל...

ג'תי

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 415.

שאין להרבות בקדישים: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רס.