ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תיד

ב"ה, כ"ה ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... בהנוגע לשתי האשפריות שיש לה, אם לעבוד בתור מדריכה ב... ולבוא על ש"ק הביתה או לגמור קורס לגננת שאז תהי' גננת מוסמכת. הנה נראית לי האפשריות השני', כי בזמננו זה ביחוד צריכים לנצל את הכשרונות שיש לאדם בשדה החינוך וכפי ההשקפה הרי יהי' זה ג"כ ענין של פרנסה בגשמיות..

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר