ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תכח

ב"ה, כ"ט ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה ניסן בו כותב שלומד בלי חיות כו' וכו' ושאין לו בזה שום טעם.

הנה בודאי למותר לעוררו ששני הענינים תלוים אך ורק בו, כי גם נשמתו עמדה בהר סיני, ובמילא ניתנו לו הכחות היכולת והאפשרות ללמוד בקבלת עול וללמור בחיות ולפום גמלא שיחנא, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר