ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תל

ב"ה, ב' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח ניסן בו כותב שלאחר לימודו עם תלמידיו מרגיש עיפות, ובטח יש אפשריות לסדר שיעשו הפסקה קלה באמצע הלימודים או שקודם הלימודים יהי' אויסגערוהט כדבעי, וכשעושים אחיזה בדרך הטבע נשפעת הצלחה גם למעלה מדרך הטבע.

בהנוגע לשידוכין, צריך הי' לדקדק בענינם העיקריים בהנוגע להמשודכת, שאז במילא הענינים הטפלים ועאכו"כ טפל דטפל וחיצוני' דחיצוניות אינו תופס מקום כלל וכלל, וכידוע שכל שהפנימיות בגילוי החיצוניות בטל, - פארלירט זיך אין גאנצען - ובגישה כזו בודאי יתבטלו עניני הנסיונות והמניעות המדומות ובמילא ימצא זיווגו הטוב לפניו בגשמיות וברוחניות בקרוב ממש, וברובא דרובא הרי סו"ס נוכחים לדעת שגם בחיצוניות מתאימה וטובה.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל מתוך בריאות הנכונה.