ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תמט

ב"ה, ה' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

...אתענין דלעת אם הדפיסו מכתבי זקנו הרה"ג והרה"ח כו' מוהרי"ח ע"ה זוננפלד, או אם נערך להדפוס לזמן קרוב שבודאי יו"ח מתעסקים בזה, וכמרז"ל עד כמה נתאוה שיהיו שפתותיו דובבות וכו'.

ג'תמט

מוה"ר צבי: זוננפלד.