ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תנו

ב"ה, ט' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק' בצ"צ מוהרש"ז שי' העכט, ויהי רצון שכפסק' תורתנו הק' תורת חיים, אשר הפסק' שלה הוא גם כן נתינת כח להתנהג באופן כזה (שהרי אין מבקשים אלא לפי כח האדם, ולכן נותנים הכחות המתאימים טרם שמודיעים ע"ד הפסק), הנה יעלה בקדש הן בתורה והן במצות הוא וכל בני ביתו שיחיו, ותקויים בו הבטחת רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, ובפרט שנכנסו לדירה חדשה, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום שמנה מזל לטובה ולברכה הן בגשמיות והן ברוחניות...

בברכה.