ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקא

ב"ה, כ"ג אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

...וואס טוט זיך בא...? מען דארף אים זאגן, אז, בתוך כלל ישראל, דארפן זיך גרייטן צו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, במילא דארף זיין דער וכבסו שמלותם והקדמת נעשה לנשמע. און קענען קען ער - ער דארף נאר וועלען, וקרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת.