ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקכה

ב"ה, ב' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו שואל אודות הזריקות 0איינשפריצונגען) שעושים עתה לילדים קטנים, איך ינהג בזה.

הנה בכגון דא נאמר אל תפרוש מן הצבור, וינהג כמו שעושים רוב הכתה בבית הספר בה לומדים ילידיהם שיחיו, ויעזרם השי"ת לגדל את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.