ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקמט

[י"ג סיון, תשט"ו]

במענה על הודעתו מתקופת יום חתונת הוריו שיחיו.

הנה יה"ר מהשי"ת שעוד רבות בשנים יחוגו יום זה מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

אשר שתיהם גם יחד תלויות, במדה גדולה, בקבלת נחת אמיתי נחת יהודי חסידותי מכל יו"ח שיחיו.

וכיון שבחירה חפשית ניתנה לכאו"א מישראל, הרי במדה גדולה תלוי זה ברצונו הטוב של כל אחד מהבנים והבנות. והשי"ת יזכהו לעשות בזה ככל יכולתו*, ולהשפיע גם על אחיו ואחיותיו בזה**.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים וקיום המצות בהידור, ולבשר טוב בהנוגע אליו ולכל בני משפחתו שיחיו.

ג'תקמט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 466.