ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקנח

ב"ה, ט"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבי אודות ההכרח המוחלט להקמת חזית מאוחדת לבחירות מכל המפלגות הדתיות, בטח נתקבל בעתו, ותקותי חזקה שכבודו ינצל השעות האחרונות לגשם הדבר, ובודאי שבתוקף המתאים יש בידו להתגבר על המכשולים שבזה.

בברכה.

מ. ש. ליובאוויטש

ג'תקנח

המברק נעתק מהעתק המזכירות.

מכתבי: דלעיל ג'תקג.