ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרלה

ב"ה ט"ו תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' תמוז, בו כותב ע"ד מר... המרפא אנשים בשיטת רפואה מיוחדת והצליח בכמה מהם, וגם אחדים הידועים לו אישית.

הרי בכגון דא יש לברר הפרטים, והעיקר מפרטי הצלחתו בהנוגע לאחרים - באיזה ענין של בריאות פנו אליו ובאיזה אופן הצליח. ואז יציע זה לשלשה מידידיו וכעצתם יעשו, והשי"ת יתן להם הרעיון הנכון לייעצו כטוב לאמו שתליט"א.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תרלה

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 457.

בשיטת רפואה: צמחונית.

שלשה מידידיו: ראה גם לעיל אגרת ג'תכא, ובהנסמן בהערות שם.