ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרמז

ב"ה, י"ח תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... טופסי השיחה דכ' מנ"א תשי"ב ז"ע נתקבלו ות"ח, ולפלא ולתמי' גדולה ביותר שלא הודגש בפירוש שזה רשימה לא הוגהה, כי מלבד שלא רבים היודעים מהו הנחה והדיוק שבמלה זו, הנה גם הנחות ישנן מוגהות, משא"כ זו, ואם נשארו אצלו טופסים עכ"פ בהם יתקן המעוות.

מחכים לבשו"ט מאשר נצלו ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז כדבעי, ויה"ר שתומשך ההתעוררות על כל השנה ובהנוגע לפועל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר