ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרסז

ב"ה, כ"ד תמוז, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

במענה לשאלת רבים, אבקשם לפרסם דעתי ברורה אשר כל אחד ואחת מהחרדים מחויב להשתתף בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות ולהצביע בעד הרשימה היותר חרדית, ולהשפיע גם על זולתו בזה והמניעה מזה מגדילה בדרך ממילא כח רשימות המנגדים על השם תורתו ומצותי'.

בברכה.

ג'תרסז

המברק נשלח לאגו"ח באה"ק.

להשתתף בבחירות: ראה גם לעיל אגרת ג'תקנט, ובהנסמן בהערות שם.