ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרצא

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח תמוז, ובטח נודע שבינתים ביקר כאן בנו של מר... ובקשתיו למסור פ"ש וכן הספר תניא לסגולה שיהי' מונח בסמיכות מקום בחדר בו נמצא... שי' רוב זמנו, וצריך הי' להשתדל שיעטפו את התניא כלי בתוך כלי אם בחדר זה עושים גם ענינים כאלו הדורשים זה, אף שמטעמים מובנים לא אמרתי זה לבנו של הנ"ל...

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר