ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרצט

ב"ה, ו' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

סניף תל אביב

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מר"ח מנ"א הכתוב בקיצור נמרץ ביותר בהנוגע לפעולותיהם בכלל ופעולותיהם בהנוגע לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז ביחוד וצע"ג לקיצור הנ"ל.

נהניתי ביותר ממ"ש אודות כתה שלומד עמה האברך יצחק ידגר שיחי', ובודאי ירחיבו בפעולות כאלו מתאים לקטע מכתבי אודות הפעולות דימי החופש, ובודאי יתנו להם מהקופה המיוחדת מאה לירה ע"ז, וכן מאה לירה בתור השתתפות בהוצאות פעולות דומות לזה למשך ימי החופש, ומאה לירה בתור השתתפות בהפעולות דח"י אלול, ומהם סידור יום העיון לחיילים.

בברכה לבשורות טובות ומפורטות בהנעשה ברם חב"ד ובכרם צעירי חב"ד בפרט.