ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשד

ב"ה, ח' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש אודות מקום העמדת הארון, יש לברר אם יש בזה משום שינוי מנהג, ובאם לא נעשה באופן דבליטות כאלו מבחוץ עד עתה, הרי אין לחדש ענין זה, וכידוע עד כמה נזהרו בדקדוק ביותר וביותר מבלי לעשות שום התחדשות בעניני בית הכנסת אפילו בדברים קלים, ואפילו אם לכאורה אין בזה חשש על אתר, כי הרי הרואה האומר מה נשתנה שינוי זה משינוי אחר, וד"ל.

בברכה לבשו"ט.

ג'תשד

העמדת הארון: קודש, באופן שיהיה בולט מחוץ לכותל.