ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשנב

[ח' אלול, תשט"ו]

... מבהיל במאד מה... לא המשיכו בלימוד עכ"פ שבוע ושבוע לאחר זמן הרשמי, כיון שזהו עיקרון ופרינציפ - נוסף על ענין הבל של תשב"ר. והטעמים שכותב מובן שאינם מספיקים, כיון שבקל אפשר הי' לתקן המניעות שמזכיר, ויה"ר שבזמן לימודים הבא ימלאו את החסר בנוגע לעבר ויוסיפו, וכפסק רז"ל מעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו...

ג'תשנב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 351.

לא המשיכו... לאחר זמן הרשמי: ראה לעיל אגרת ג'תשיז.