ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשסב

ב"ה, י"א אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל אם המחשבה בענין של דא"ח בתוך התפלה צריכה להיות דוקא באותיות הרב.

הנה אינו בדוקא ואדרבה לפעמים תכופות כשחושבים הענין בלי דקדוק בהאותיות טראגט מען זיך מער צו און מען קריגט מער חיות וכיון שבא לאחר הלימוד והדקדוק באותיות הרב הרי בטח אין נוטים מן הנקודה.

בשאלתו אם לחשוב דא"ח גם קודם התפלה, נכון הדבר וכהלכה פסוקה בשו"ע שקודם התפלה צריך לחשוב ברוממות הא-ל וכו'.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר