ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשעד

ב"ה, ט"ו אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא שאינו מזכיר במכתבו אף מלה בנוגע להתחלת זמן הלימודים כמות ואיכות התלמידים לזמן לימודים זה וכו' שהרי סוכ"ס זהו התוכן הפנימי והעיקרי של ישיבה, וכבר ידוע מרז"ל אשר מה צבי כו' (סוף כתובות קיב, א) שהעור כווץ וגומד לאחר הפשטו, שמזה מובן שכל שמגדלים בפנימית מתגדל ומתפשט העור והחיצוניות היינו בכל הענינים אודותם כותבים במכתבם.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה בעבודתם הק' מתוך שמחה ולכתיבה ולחתימה טובה המחכה לבשו"ט.